­

Aktivitete

02 11, 2021

Projekti inovativ #CyberCorner

 

Siguria kibernetike përfaqëson një nga fushat më të kërkuara nga të rinjtë për të zhvilluar karrierën e tyre, por mund të jetë e vështirë gjetja e informacionit të besuar mbi atë që bëjnë në të vërtetë profesionistët e sigurisë ose si të bëhen të tillë.

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, si autoriteti pergjegjes per fushen e sigurise kibernetike, zhvillon periodikisht fushata ndergjegjesimi te dedikuara per target grupe te ndryshme te shoqerise.

Në kuadër të Tetorit, muajit Europian të ndërgjegjësimit të sigurisë kibernetike, AKCESK në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë dhe me mbështetjen e One Telecommunication dhe ALEAT, lançuan projektin inovativ #CyberCorner në “Qendrën Kulturore të Fëmijëve”.

CyberCorner do të ofrojë për fëmijët, të rinjtë dhe prindërit e tyre mundësi për të thelluar njohuritë mbi tematikat aktuale dhe sensitive, si: përdorimi i internetit të sigurt, kodimi, radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm, shërbimet elektronike publike. Për secilën nga këto tema janë hartuar module, si dhe janë instaluar pajisje kompjuterike, me të cilat mund të ndërveprohet gjatë qëndrimit në ambientet e qendrës.

21-25 06, 2021

Albanian Cyber Academy 5-th Edition

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike në bashkëpunim me Ambasadën e SHBA-së në Tiranë, Tirana Bank, Union Bank, Albsig Sh.a., Iute Credit, DCAF, Silensec, International Telecommunication Unit, Carnegie Mellon University, organizuan në datat 21-25 Qershor 2021, edicionin e pestë të Albanian Cyber Academy (ACA5).

ACA5 synoi rritjen e kapaciteteve dhe thellimin e njohurive në fushën e sigurisë kibernetike për studentët e viteve të fundit të degëve TIK dhe operatorëve të infrastrukturave kritike të informacionit.

Edicioni i pestë i Albanian Cyber Academy kishte të ftuar 10 folës ndërkombëtarë dhe 11 ekspertë kombëtarë: Dan Cimpean, Vilma Tomco, Ogerta Koruti, Almerindo Graziano, Volha Litvinets, Justin Novak, Stefan Tanase, Andrei Bozeanu, Dorin Nedelcu, Laura Thaqi, Eralda Caushaj, Paweł Srokosz, Naim Isufi, Hergis Jica, Lawrence Rogers, Fatjon Kadillari, Rexhion Qafa, Saimir Kapllani, Lorin Baxhaku, Ergis Gaxho, Klorenta Pashaj, të cilët ndanë ekspertizën e tyre me 300+ pjesëmarrës online dhe më shumë se 70 pjesëmarrës unik në ditë.

Dita e fundit e akademisë ishte një sukses i vërtetë dhe një provë, që kapacitetet profesionale të ekspertëve shqiptarë dhe studentëve të rinj të talentuar po rriten vit pas viti, së bashku me Albanian Cyber Academy. Fituesit e "AKCESK 2021 CYBER EXERCISE" ishin oficerët e sigurisë nga Union Bank Albania, FED Invest dhe studenti red teamer Franko Janku.

Ne ju ftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale, për të marrë lajme të përditësuara mbi nismat, fushatat dhe sfidat e kompeticionet e organizuara nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike.

05 02, 2021

Raport mbi aktivitetet e zhvilluara nga AKCESK gjatë vitit 2020

 

Gjatë vitit 2020, me qëllim të përmbushjes së detyrave funksionale AKCESK ka realizuar aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese dhe aktivitete për rritjen e kapaciteteve të ekipeve të CSIRT sektorial dhe CSIRT kombëtar. AKCESK në cilësinë e CSIRT kombëtar është anëtar i akredituar në Trusted Introducer nga 27 Maj 2020 dhe “Fellow Member” në FIRST (Forum for Incident Response Teams) 24 Shkurt 2020.
Aktivitete të tjera janë...

03 11, 2020

Në kuadër të Procesit të Berlinit dhe Planit Shumëvjeçar të Veprimit të Zonës Rajonale Ekonomike për Ballkanin Perëndimor u zhvillua në Tiranë Ministeriali Digjital i Ballkanit Perëndimor, si eventi përmbyllës i Samitit të tretë Digjital.

10 07, 2020

Edicioni i katërt i Albanian Cyber Academy tejkalon pritshmëritë e të gjithë pjesëmarrësve dhe partnerëve të eventit

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me Women in Technology Albania, Ambasadën Amerikane në Shqipëri, DCAF, FCO, Shoqata e bankave, Shoqata e Mikrokredive, EUROSIG, UBA Bank, Silensec dhe Tetra Solutions, më 22 qershor - 3 korrik 2020, organizuan edicionin e katërt të Albanian Cyber Academy (ACA4). Duke respektuar masat e vendosura për shkak të pandemisë globale Covid-19 aktivitetet e ACA4 u zhvilluan në internet.
Qëllimi i këtij aktiviteti mbarëkombëtar ishte rritja e aftësive dhe thellimi i njohurive të profesionistëve të sigurisë kibernetike dhe studentëve të rinj të talentuar të fushës.
Këtë vit, 11 folës ndërkombëtarë (Dr. Erdal Ozkaya, Mitko Bogdanoski, Ramsés Gallego, Ljubica Pendaroska, Ivica Simonovski, Elio Pashaj, Predrag Pale, Metodi Hadji Janev, Marjan Stoilkovski, Almerindo Graziano dhe Marwan Ben Rached) dhe 6 ekspertë kombëtarë [...]

11 02, 2020

Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt 2020” #CyberCorner

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë dhe me mbështetjen e Raiffeisen Bank dhe Telekom Albania, lançuan projektin inovativ #CyberCorner në bibliotekën “Hamit Beqja”, pranë Njësisë Administrative Nr.8, Tiranë. Përdorimi në rritje i Internetit nga fëmijët dhe të rinjtë kohët e fundit ka rritur gjithashtu edhe rrezikun që ofron përdorimi i pasigurt i tij. Gjithashtu, komunikimet elektronike çdo ditë e më shumë po bëhen pjesë e rëndësishme e të gjitha zhvillimeve të shoqërisë mbarë botërore[...]

3 12, 2019

Takim Konsultativ për draft "Strategjinë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2019-2025", me grupin ndërinstitucional të agjendës digjitale

Në zbatim të Urdhrit nr. 173, datë 09.11.2018 të Kryeministrit, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) është caktuar si institucion përgjegjës për udhëheqjen e grupit ndërinstitucional të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2019-2025.
Në datën 3 dhjetor 2019, AKCESK zhvilloi takim me grupin ndërinstitucional të agjendës digjitale, në kuadër të konsultimit të draft Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2019-2025. Takimi u kryesua nga Drejtori i Përgjithshëm i AKCESK, znj. Vilma Tomço, ku paraqiti një prezantim përmbledhës të Draft Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike, si dhe nënvizoi rëndësinë e koordinimit me palët e interesuara për të dhëne sugjerime, rekomandime, komente mbi këtë Draft Strategji në postën elektronike info@cesk.gov.al.[...]

18 11, 2019

Dita Evropiane "Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual"

Në datën 18 Nëntor 2019, në kuadër të 30-vjetorit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe ditës Evropiane "Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual", Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, si dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK), në partneritet të ngushtë me Unicef Albania, organizuan në qendrën COD pranë Kryeministrisë, aktivitetin për rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimin e fëmijëve mbi përdorimin e internetit të sigurtë.[...]

4-6 11, 2019

Takimi vjetor i përfaqësueseve të komisioneve të mbrojtjes dhe sigurisë nga parlamentet e Evropës Jug-Lindore

Në datat 4-6 Nëntor 2019, në mjediset e Kryesisë së Kuvendit të Shqipërisë u zhvillua Takimi Vjetor i përfaqësueseve nga parlamentet e vendeve të Evropës Juglindore, të institucioneve të tjera dhe përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile. Në takimin dyditor u diskutuan çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Evropën Juglindore, me fokus adresimin e sfidave në mbikëqyrjen e sigurisë në internet, mbikëqyrjen e komunikimeve elektronike në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare.[...]

21 10, 2019

WOMEN IN TECH

Në kuadër të muajit të sigurisë kibernetike, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK), në bashkëpunim me institucione dhe organizata të tjera në Shqipëri, që mbeshtesin nisma të tilla, organizuan në datën 21 Tetor 2019, konferencën “WOMEN IN TECH”.
Duke pasur në thelb gruan dhe karrierën e saj, konferenca trajtoi tri tema të ndryshme: 1) She Leads Tech, 2) Women4Tech Initiatives dhe 3) Growing in the cyber ecosystem.[...]

30 10, 2019

"Së bashku për një internet më të mirë"

Tiranë 30 Shtator 2019 - Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike dhe Unicef Albania me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve dhe Bashkisë Tiranë organizuan në Shkollën Kosova aktivitetin “Së bashku për një internet më të mirë”.Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi i institucioneve publike dhe private, prindër dhe edukatorë, për të krijuar mekanizmat e duhur për një internet më të sigurt për fëmijët dhe të rinjtë. Të ftuar në këtë aktivitet ishin znj. Anisa Ruseti , nënkryetare e Bashkisë Tiranë, Drejtoresha Rajonale për Evropën dhe Azinë Qendrore, znj. Afshan Khan, Dr Roberto De Bernardi përfaqësues i UNICEF në Shqipëri dhe znj.Vilma Tomco, Drejtor i Përgjithshëm i AKCESK.[...]

7-11 07, 2019

Albanian Cyber Academy- Edicioni III

Në kuadër të implementimit te ligjit për sigurinë kibernetike, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, organizoi për here të parë trajnimin për rritje kapacitetesh të CSIRT-eve sektoriale.  Trajnimi u fokusua jo vetëm në masat e sigurisë të aplikueshme në infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit në nivel kombëtar por edhe në trajtimin e kërcënimeve dhe risive në fushën e Sigurisë Kibernetike që afektojnë këto infrastruktura, me qellim rritjen e nivelit të sigurisë në nivel kombëtar. Pjesë e kësaj sfide të re ishin operatore publike dhe privatë që administrojnë infrastruktura të tilla[...]

24 05, 2019

Takim mbi "Konsultimin e kapitullit për sigurinë e fëmijëve online, në Strategjinë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike"

Ditën e premte datë 24 Maj, AKCESK në bashkëpunim me Unicef organizuan konsultimin mbi kapitullin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike, që adreson çështjet e sigurisë së fëmijëve online.
Në të morën pjesë të gjitha grupet e interesit, me përfaqësues nga institucionet publike dhe shoqëria civile. Drafti u vlerësua si një hap i nevojshëm për ngritjen e një mekanizmi koordinues mes aktoreve të fushës, për trajtimin dhe zgjidhjen e problematikave që lidhen me sigurinë e fëmijëve online [...]

Fushata Ndërgjegjësimi