Vazhdimi i “Albanian Cyber Academy” Edicioni II, në datat 13-14 Korrik 2018 pasoi me leksionet nga profesorët e UBT-CERT, prof. Renalda Kushe dhe prof. Edlira Martiri, ku trajtuan tematikat mbi Ethical Hacking & IT Security, Cyber Forensics and Cyber Crimes, Cryptography dhe Blockchain, të cilat u ndoqën me shumë interes nga të gjithë pjesëmarrësit.

Me përfundimin e Akademisë u shpëndanë certifikata për të gjithë pjesëmarrësit.