Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë KibernetikeSugjero Bllokim/Zhbllokim faqeje interneti...

Web: www.cesk.gov.al

Tel: 04-22-21039

Rruga. "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati I, Tiranë-Shqipër