Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik
dhe Sigurinë Kibernetike


“Interneti fillon nga ti”

Gjithsecili nga në ka aftësinë për të bërë një ndryshim pozitiv në internet dhe për t’a përdoruar atë për qëllime pozitive dhe benefitet që ofron. Prindërit dhe mësuesit, janë përgjegjës për edukimin e fëmijëve, për të përçuar tek ata dijen, nxitur selektivitetin, për të bërë zgjedhjen pozitive në internet.

Industria mund të ndihmojë për të krijuar një internet më të mire, duke krijuar dhe promovuar përmbajtje pozitive dhe shërbime të sigurta në internet.

Kujdesi në zgjedhjet që bëni, duke lundruar në internet, ndikon në formimin e njeriut që do të bëhesh nesër.

Përdorni internet të sigurt, për të rritur fëmijë me mëndje të shëndoshë!