SHPALLJE REKRUTIMESH

Specialist (SOC 1, 24/7 *3 turne)/Sektori monitorimit dhe reagimit të incidenteve kibernetike, Drejtoria e Monitorimit dhe Reagimit të Incidenteve, Qendrës Operacionale SOC C-SIRT, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

Shofer/Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoni Me Ne