Urdhëra

Urdhër për miratimin e Strukturës dhe Organikës së Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kiberentike.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoni Me Ne