Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Viti 2023

NR RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA
1
16.01.2023
Kërkesë për informacion
26.01.2023
 
E plotë
Nuk ka
2
10.03.2023
Kërkesë për informacion mbi listën e targave të automjeteve të institucionit
20.03.2023
Institucioni nuk ka automjete në pronësi
E plotë
Nuk ka
3
09.05.2023
Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni
12.05.2023
E plotë
Nuk ka
4
14.08.2023
Kërkesë për informim
21.08.2023
 
E plotë
Nuk ka
5
16.08.2023
Kërkesë për informim
21.08.2023
 
E plotë
Nuk ka

Viti 2022

NR RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA
1
21.04.2022
Kërkesë për Informacion
28.04.2022
 
E plotë
Nuk ka

Viti 2021

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të së drejtës për informim

Viti 2020

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të së drejtës për informim

Viti 2019

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të  së drejtës për informim

Viti 2018

NR RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA
 1
  12.02.2018
Kërkesë për Informacion Autoriteti Publik
   13.02.2018
 
     E plotë
Nuk ka

Kontaktoni Me Ne