Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Viti 2024

NR. RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA          
118.01.2024Kërkesë për informacion24.01.2024 E plotëNuk ka
229.01.2024Kërkesë për informacion06.02.2024 E plotëNuk ka
330.01.2024Kërkesë për informacion07.02.2024 E plotëNuk ka

Viti 2023

NR. RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA          
116.01.2023Kërkesë për informim26.01.2023 E plotëNuk ka
210.03.2023Kërkesë për informacion mbi listën e targave të automjeteve të institucionit20.03.2023Institucioni nuk ka automjete në pronësiE plotëNuk ka
309.05.2023Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni12.05.2023Përgjigje nr.03E plotëNuk ka
414.08.2023Kërkesë për informim21.08.2023 E plotëNuk ka
516.08.2023Kërkesë për informim21.08.2023 E plotëNuk ka
616.11.2023Kërkesë për informim30.11.2023 E plotëNuk ka
730.11.2023Kërkesë për informim07.12.2023 E plotëNuk ka
814.12.2023Kërkesë për informim18.12.2023Kërkesa I ka kaluar për trajtim një tjetër institucioniE plotëNuk ka

Viti 2022

NR RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA
1
21.04.2022
Kërkesë për Informacion
28.04.2022
 
E plotë
Nuk ka

Viti 2021

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të së drejtës për informim

Viti 2020

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të së drejtës për informim

Viti 2019

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të  së drejtës për informim

Viti 2018

NR RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA
 1
  12.02.2018
Kërkesë për Informacion Autoritetit Publik
   13.02.2018
 
     E plotë
Nuk ka

Kontaktoni Me Ne