AKCESK – pjesëmarrës dhe kontribues në diskutimet e konferencës globale të sigurisë kibernetike “RSA Conference 2023”, San Francisco, USA

Në datat 24-27 Prill në San Francisco, USA organizohet konferenca “RSA Conference 2023”. Konferenca mbledh liderët e sigurisë kibernetike dhe përfaqësuesit më të rëndësishëm të industrisë, me qëllim ndërtimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit midis vendeve pjesëmarrëse, shkëmbimin e praktikave më të mira për rritjen e kapaciteteve dhe shkëmbimin e informacioneve mbi përdorimin dhe menaxhimin e […]

Connect With Us