Drejt një ekosistemi kibernetik të sigurtë për Shqipërinë

Siguria kibernetike – prioritet kombëtar Siguria kibernetike është aktualisht prioritet kryesor për Qeverinë. Shqipëria, nga pikëpamja e sigurisë kibernetike, është një nga vendet më të zhvilluara në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sa i përket kuadrit rregullator të fushës. Synimi ynë është që ta kthejmë Shqipërinë, në vendin më të mire-përgatitur ndaj sulmeve kibernetike, në rajon […]

Kontaktoni Me Ne