Ngritja e kapaciteteve teknike dhe njerëzore në fokus të aktiviteteve të Qendrës Rajonale të Kapaciteteve Kibernetike të Ballkanit Perëndimor (WB3C)

Në kuadër të përmbushjes së objektivave strategjikë në terma të ngritjes së kapaciteteve, AKCESK mori pjesë në “Trajnimin e trajnerëve për higjienën kibernetike” të zhvilluar nga WB3C në Podgoricë. Qëllimi i trajnimit ishte fuqizimi i kapaciteteve mbi higjienën kibernetike të ekspertëve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor,  në mbështetje të perspektivës Evropiane dhe përafërimit Evropian të […]

AKCESK organizon dëgjesat publike të projektligjit “Për sigurinë kibernetike”

AKCESK organizon dëgjesat publike të projektligjit “Për sigurinë kibernetike”

AKCESK në kuadër të angazhimeve të ndërmarra, në cilësinë e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE), ka punuar intensivisht për përafrimin e plotë të kuadrit ligjor të fushës së veprimtarisë, me kuadrin rregullator të Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst është hartuar projektligji “Për sigurinë kibernetike”, projektligj i cili synon përafrim të plotë me […]

AKCESK kontribuesnë në “RSA Conference”, San Francisco,USA

AKCESK – pjesëmarrës dhe kontribues në diskutimet e konferencës globale të sigurisë kibernetike “RSA Conference 2023”, San Francisco, USA

Në datat 24-27 Prill në San Francisco, USA organizohet konferenca “RSA Conference 2023”. Konferenca mbledh liderët e sigurisë kibernetike dhe përfaqësuesit më të rëndësishëm të industrisë, me qëllim ndërtimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit midis vendeve pjesëmarrëse, shkëmbimin e praktikave më të mira për rritjen e kapaciteteve dhe shkëmbimin e informacioneve mbi përdorimin dhe menaxhimin e […]

Kontaktoni Me Ne