Shqipëria, e para në stërvitjen rajonale të sigurisë kibernetike të organizuar në formatin e një gare miqësore!

  Stërvitja kibernetike 4 ditore, e organizuar nga Akademia e Qeverisjes Elektronike të Estonisë (eGovernance Academy), CybExer Technologies, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) dhe autoritetet e tjera kompetente të sigurisë, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, u mbajt në Tiranë ku morën pjesë ekspertë të […]

Ngritja e kapaciteteve teknike dhe njerëzore në fokus të aktiviteteve të Qendrës Rajonale të Kapaciteteve Kibernetike të Ballkanit Perëndimor (WB3C)

Në kuadër të përmbushjes së objektivave strategjikë në terma të ngritjes së kapaciteteve, AKCESK mori pjesë në “Trajnimin e trajnerëve për higjienën kibernetike” të zhvilluar nga WB3C në Podgoricë. Qëllimi i trajnimit ishte fuqizimi i kapaciteteve mbi higjienën kibernetike të ekspertëve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor,  në mbështetje të perspektivës Evropiane dhe përafërimit Evropian të […]

AKCESK organizon dëgjesat publike të projektligjit “Për sigurinë kibernetike”

AKCESK organizon dëgjesat publike të projektligjit “Për sigurinë kibernetike”

AKCESK në kuadër të angazhimeve të ndërmarra, në cilësinë e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE), ka punuar intensivisht për përafrimin e plotë të kuadrit ligjor të fushës së veprimtarisë, me kuadrin rregullator të Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst është hartuar projektligji “Për sigurinë kibernetike”, projektligj i cili synon përafrim të plotë me […]

AKCESK