Autoriteti Kombëtar për CESK, përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Igli Tafa, pjesëmarrës në Tallinn Digital Summit.

Në panelin “Western Balkan Digital Security”, kreu i AKCESK prezantoi sfidat e sigurisë kibernetike në nivel kombëtar pas sulmeve të sofistikuara të një viti më parë, duke theksuar bashkëpunimin ndërinstitucional dhe mbështetjen e partnerëve strategjikë ndërkombëtarë, për adresimin e tij.

Shqipëria në Konferencën e Ballkanit Perëndimor: Bashkëpunimi Transatlantik dhe Rajonal – Ndërtimi i Aleancave të Forta.

Në datën 13 korrik në Washington, D.C , u organizua Konferenca Ballkani Perëndimor: Bashkëpunimi Transatlantik dhe Rajonal – Ndërtimi i Aleancave të Forta. Konferenca mblodhi përfaqësues të rëndësishëm, me qëllim bashkëpunimin rajonal , i cili është thelbësor për vendet e Ballkanit Perëndimor në progresin e procesit të stabilizim asocimit në BE. Gjatë sesionit “Cyber Security in […]

Shqipëria, e para në stërvitjen rajonale të sigurisë kibernetike të organizuar në formatin e një gare miqësore!

  Stërvitja kibernetike 4 ditore, e organizuar nga Akademia e Qeverisjes Elektronike të Estonisë (eGovernance Academy), CybExer Technologies, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) dhe autoritetet e tjera kompetente të sigurisë, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, u mbajt në Tiranë ku morën pjesë ekspertë të […]

Ngritja e kapaciteteve teknike dhe njerëzore në fokus të aktiviteteve të Qendrës Rajonale të Kapaciteteve Kibernetike të Ballkanit Perëndimor (WB3C)

Në kuadër të përmbushjes së objektivave strategjikë në terma të ngritjes së kapaciteteve, AKCESK mori pjesë në “Trajnimin e trajnerëve për higjienën kibernetike” të zhvilluar nga WB3C në Podgoricë. Qëllimi i trajnimit ishte fuqizimi i kapaciteteve mbi higjienën kibernetike të ekspertëve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor,  në mbështetje të perspektivës Evropiane dhe përafërimit Evropian të […]

AKCESK organizon dëgjesat publike të projektligjit “Për sigurinë kibernetike”

AKCESK organizon dëgjesat publike të projektligjit “Për sigurinë kibernetike”

AKCESK në kuadër të angazhimeve të ndërmarra, në cilësinë e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE), ka punuar intensivisht për përafrimin e plotë të kuadrit ligjor të fushës së veprimtarisë, me kuadrin rregullator të Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst është hartuar projektligji “Për sigurinë kibernetike”, projektligj i cili synon përafrim të plotë me […]

AKCESK kontribuesnë në “RSA Conference”, San Francisco,USA

AKCESK – pjesëmarrës dhe kontribues në diskutimet e konferencës globale të sigurisë kibernetike “RSA Conference 2023”, San Francisco, USA

Në datat 24-27 Prill në San Francisco, USA organizohet konferenca “RSA Conference 2023”. Konferenca mbledh liderët e sigurisë kibernetike dhe përfaqësuesit më të rëndësishëm të industrisë, me qëllim ndërtimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit midis vendeve pjesëmarrëse, shkëmbimin e praktikave më të mira për rritjen e kapaciteteve dhe shkëmbimin e informacioneve mbi përdorimin dhe menaxhimin e […]

RRITJA E KAPACITETEVE NJERËZORE NË FUSHËN E SIGURISË KIBERNETIKE

Rritja e kapaciteteve njerëzore të OIRI&OIKI

 Më datë 11.04.2023, në kuadër të planit të ri strategjik për forcimin e sigurisë kibernetike në nivel kombëtar, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, zhvilloi trajnimin e dedikuar për rritjen e kapaciteteve profesionale të stafeve përgjegjëse të sigurisë kibernetike të infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit në vend. Trajnimi u zhvillua në […]

SHQIPËRIA PËRKRAH ALEATËVE AMERIKANË PËR FORCIMIN E SIGURISË KIBERNETIKE NË NIVEL KOMBËTAR

Shqipëria përkrahë Aleatëve Amerikanë për forcimin e Sigurisë Kibernetike në Nivel Kombëtar

Mbrojtja e infrastrukturave kritike të informacionit është fokusi i bashkëpunimit të AKCESK me Software Engineering Institute | Carnegie Mellon University, si një nga shtyllat e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike. Në këtë linjë, vizioni i ri strategjik i Drejtorit të Përgjithshëm të AKCESK Z. Igli Tafa, bazohet në një metodologji aktive që synon kontrollin dhe […]

DAI dhe USAID, të gatishëm për mbështetje për ngritjen e kapaciteteve profesionale të CII

RRITJA E KAPACITETEVE NJERËZORE NË FUSHËN E SIGURISË KIBERNETIKE Në datën 17.03.2023, Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, njëkohësisht edhe Koordinator Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Z. Igli Tafa zhvilloi pranë zyrave të AKCESK, një takim me përfaqësues të DAI dhe USAID. Takimi u zhvillua në funksion të forcimit të […]

Kontaktoni Me Ne