AKCESK pjesmarrës në trajnimin për reagimin ndaj Incidenteve Kibernetike për Infrastrukturat Kritike të Informacionit

Në kuadër të ngritjes së kapaciteteve teknike të Infrastrukturave Kritike, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike mori pjesë në trajnimin katër ditor të zhvilluar nga USEA dhe Catalisto së bashku me asistimin e USAID në Tiranë. Fokusi i programit ishte thellimi i njohurive të avancuara në menaxhimin e incidenteve kibernetike në infrastrukturat publike […]

Ransomware and wiper signed with stolen certificates

Rritja e aktiviteteve nga APT Iraniane kërkon vigjilencë të shtuar!

Kohët e fundit është vënë re një rritje e aktivitetit nga APT Iraniane. Pas sulmeve kibernetike të zbuluara në 17 Korrik 2022, Shqipëria u bë shteti i parë në botë që ndërpret marrëdhëniet diplomatike për shkak të një sulmi kibernetik! Në atë kohë, agjencitë e specializuara brenda vendit dhe partnerët strategjikë ndërkombëtarë adresuan dhe asistuan […]

Kontaktoni Me Ne