RRITJA E KAPACITETEVE NJERËZORE NË FUSHËN E SIGURISË KIBERNETIKE

Rritja e kapaciteteve njerëzore të OIRI&OIKI

 Më datë 11.04.2023, në kuadër të planit të ri strategjik për forcimin e sigurisë kibernetike në nivel kombëtar, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, zhvilloi trajnimin e dedikuar për rritjen e kapaciteteve profesionale të stafeve përgjegjëse të sigurisë kibernetike të infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit në vend. Trajnimi u zhvillua në […]

SHQIPËRIA PËRKRAH ALEATËVE AMERIKANË PËR FORCIMIN E SIGURISË KIBERNETIKE NË NIVEL KOMBËTAR

Shqipëria përkrahë Aleatëve Amerikanë për forcimin e Sigurisë Kibernetike në Nivel Kombëtar

Mbrojtja e infrastrukturave kritike të informacionit është fokusi i bashkëpunimit të AKCESK me Software Engineering Institute | Carnegie Mellon University, si një nga shtyllat e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike. Në këtë linjë, vizioni i ri strategjik i Drejtorit të Përgjithshëm të AKCESK Z. Igli Tafa, bazohet në një metodologji aktive që synon kontrollin dhe […]

Drejt një ekosistemi kibernetik të sigurtë për Shqipërinë

Siguria kibernetike – prioritet kombëtar Siguria kibernetike është aktualisht prioritet kryesor për Qeverinë. Shqipëria, nga pikëpamja e sigurisë kibernetike, është një nga vendet më të zhvilluara në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sa i përket kuadrit rregullator të fushës. Synimi ynë është që ta kthejmë Shqipërinë, në vendin më të mire-përgatitur ndaj sulmeve kibernetike, në rajon […]

DAI dhe USAID, të gatishëm për mbështetje për ngritjen e kapaciteteve profesionale të CII

RRITJA E KAPACITETEVE NJERËZORE NË FUSHËN E SIGURISË KIBERNETIKE Në datën 17.03.2023, Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, njëkohësisht edhe Koordinator Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Z. Igli Tafa zhvilloi pranë zyrave të AKCESK, një takim me përfaqësues të DAI dhe USAID. Takimi u zhvillua në funksion të forcimit të […]

Takim me Gjeneral-Majorin e Ushtrisë Amerikane William Hartman

Në datën 21.03.2023, Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, njëkohësisht edhe Koordinator Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Z. Igli Tafa, zhvilloi një takim zyrtar me Gjeneral-Majorin e Ushtrisë Amerikane William Hartman, të shoqëruar nga përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Tiranë. Kreu i AKCESK i prezantoi Gjeneral-Major Hartman planin e ri […]

CSIRT Technical Exchange

CSIRT Technical Exchange

Në kuadër të aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve teknike të ekipeve përgjegjëse të infrastrukturave kritike të informacionit, si dhe në cilësinë e Fellow Member të FIRST, përfaqësuesit e AKCESK po marrin pjesë në seminarin “CSIRT Technical Exchange”, të organizuar nga Software Engineering Institute (SEI) dhe United States Department of State’s Cyberspace and Digital Policy Bureau […]

Finalizohet me sukses faza e pare e bashkepunimit te AKCESK dhe SEI

U zhvillua sot takimi përmbyllës i fazës së parë të projektit të bashkëpunimit të AKCESK dhe Software Engineering Institute (SEI), me fokus ngritjen e Qendrës Kombëtare dhe sektoriale të monitorimit të incidenteve kibernetike.Nën drejtimin e kreut të AKCESK Z. Igli Tafa, përfaqësuesit e SEI realizuan takime konsultuese me stafet përgjegjëse të operatorëve të infrastrukturave kritike […]

Kontaktoni Me Ne